Derneğimizin adı 16. asır Osmanlı tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Âli Efendi’nin bir kıtasından doğmuştur. Şahlara, padişahlara şöyle sesleniyordu Mustafa Âli Efendi:

Mesâcid ü meâbid ko âdem yap

Kâbe yapmakcadır âdem yapmak

Taş ağaç kaydı ne lazım şahım

Yaraşır şahlara âdem yapmak

Tıpkı Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda Osman Gazi’ye yaptığı “Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” nasihati gibi. İşte Mustafa Âli Efendi de bir insan yetiştirmenin Kâbe’yi yeniden inşa etmek değerinde olduğunu belirtiyor, padişahların aslî görevlerinin bu olması gerektiğini vurguluyordu. Bu itibarla ADEMDER’in hedefi insan, eğitim ve kültür olmuştur.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii