1876 - 1909

 7 Eylül 1876

 Sultan Abdülhamîd Han’ın kılıç alayı.

 31 Ekim 1876

 Sırbistan ve Karadağ harekâtının durdurulması hakkında Rus Ültimatomu.

 19 Aralık 1876

 Rüşdî Paşa’nın istifası, Midhat Paşa’nın ikinci defa sadrâzam olması.

 23 Aralık 1876

 Tersane Konferansı ve Meşrutiyet’in îlânı.

 5 Şubat 1877

 Midhat Paşa’nın hudud hâricine sürülmesi.

 19 Şubat 1877

 İlk Meclis-i meb’ûsânın (Millet meclisinin) açılışı.

 24 Nisan 1877

 Rusların Osmanlı Devleti’ne savaş ilânı.

 11 Eylül 1877

 Plevne zaferi.

 10 Aralık 1877

 Plevne’nin düşmesi ve Gâzi Osman Paşa’nın esir olması.

 31 Ocak 1878

 Edirne mütârekesi.

 13 Şubat 1878

 Meclis-i meb’ûsânın tatili.

 3 Mart 1878

 Ayastefanos Andlaşması’nın imzalanması.

 20 Mayıs 1878

 Ali Süâvî olayı (Çırağan Vak’ası).

 4 Haziran 1878

 Türk-İngiliz ittifakı ve Kıbrıs Muahedesi.

 13 Temmuz 1878

 Berlin Andlaşması’nın imzalanması.

 18 Mayıs 1880

 Ziyâ Paşa’nın ölümü.

 12 Mayıs 1881

 Tunus beyliğinin Fransa himayesine girmesi.

 27 Haziran 1881

 Yıldız Mahkemesi’nde ilk duruşmanın başlaması.

 20 Aralık 1881

 Düyûn-i umûmiyenin kurulması. 

 11 Temmuz 1882

 Mısır Mes’elesi.

 30 Eylül 1895

 İstanbul’da ermenilerin çıkardığı ilk karışıklık.

 26 Ağustos 1896

 İstanbul’da ermenilerin çıkardığı ikinci karışıklık.

 18 Nisan 1897

 Yunan seferi.

 4 Aralık 1897

 Osmanlı - Yunan barışı.

 18 Aralık 1897

 Girid’e muhtariyet verilmesi.

 5 Nisan 1900

 Plevne kahramanı Gâzi Osman paşa’nın vefâtı.

 5 Kasım 1901

 Fransızların Midilli’ye asker çıkarması.

 21 Eylül 1902

 İlk Makedonya ihtilâli.

 29 Ağustos 1904

 Sultan beşinci Murâd’ın vefâtı.

 21 Temmuz 1905

 Pâdişâh’ın ermeniler tarafından bomba ile öldürülmek istenmesi.

 1 Ekim 1906

 Akabe Mes’elesi.

 10 Haziran 1908

 Revâl mülakatı.

 23 Temmuz 1908

 İkinci Meşrûtiyetin ilânı.

 5 Ekim 1908 

 Bulgaristan Prensliği’nin krallık şeklini alması.

 17 Aralık 1908

 İkinci Meşrûtiyet meclisinin açılması.

 13 Nisan 1909

 31 Mart Vak’ası.

 27 Nisan 1909

 Sultan Âbdülhamîd Han’ın tahttan indirilmesi ve Selânik’e gönderilmesi.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii