1421 - 1451
 25 Haziran 1421  Sultan İkinci Murâd Han’ın tahta geçmesi, şehzâde Düzmece Mustafa Çelebi isyânı
 1422  Mustafa Çelebi isyânının bastırılması.
 1423  Arnavutluk ve Mora akınları, İstanbul kuşatması, Murâd Han’ın kardeşi Küçük Mustafa Çelebi’nin isyânı ve bastırılması. 
 1425  Menteşe Beyliği’ne son verilmesi.
 1426  Teke Beyliği’ne son verilmesi.
 1427  Güvercinlik’in alınması. 
 1428  Germiyan ülkesinin Osmanlı Devletine katılması.
 1429  Çandarlı İbrâhim Paşa, Hacı Bayram-ı Velî ve Emir Sultan hazretlerinin vefâtı. 
 1430  Selânik'in fethi, Gelibolu’da Venediklilere karşı ilk deniz zaferi, Yanya’nın Osmanlı hâkimiyetine geçmesi.
 1438  Sırbistan’ın başkenti Semendire’nin fethi. Alman imparatoru ve Macar kralı ikinci Albert’in yenilmesi.
 1439  Belgrad’ın kuşatılması. 
 1441  Mezîd Bey ve Kula Şahin Paşa’nın Jan Hunyad’a yenilmeleri.
 1442  Karamanoğlu üzerine sefere çıkılması. 
 1443  İzladi savaşları, Arnavut İskender Bey’in isyânı, Segedin sulhu, Murâd Han’ın Osmanlı tahtını oğlu Mehmed (Fâtih) lehine tahttan feragati. 
 10 Kasım 1444  Varna zaferi. 
 1445  Sultan Murâd’ın ikinci defa Osmanlı tahtına geçmesi.
 1446  Mora seferi
 17 Ekim 1448  İkinci Kosova zaferi. 
 1449  Arnavutluk seferi. 
 3 Şubat 1451  II. Murâd Han’ın vefâtı.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii