1839 - 1861  
 2 Temmuz 1839  Koca Hüsrev Mehmed Paşanın sadrâzamlığı.
 3 Temmuz 1839  Kaptân-ı derya Giridli (hâin) Ahmed Paşa’nın donanmayı Mısır’a kaçırıp Kavalalı’ya teslim etmesi.
 3 Kasım 1839  Tanzîmât fermanının îlânı.
 8 Haziran 1840  Mehmed Emin Rauf Paşa’nın sadrâzamlığı.
 24 Mayıs 1841  Suriye ve Akka’dan çıkarılan Mehmed Ali Paşa’ya Mısır vâliliğinin tekrar verilmesi.
 13 Temmuz 1841  Boğazlar mukavelesi.
 21 Eylül 1842  İkinci Abdülhamîd Han’ın doğumu.
 6 Eylül 1843  Yeni asker alma usûlünün îlânı.
 29 Nisan 1846  Pâdişâh’ın Varna seyahati.
 28 Eylül 1846  Mustafa Reşîd Paşa’nın ilk sadrâzamlığı
 1847  Maârifi Umûmiye Nezâreti’nin (Millî Eğitim Bakanlığı’nın) kuruluşu.
 28 Nisan 1848  Mustafa Reşîd Paşa’nın azli ve İbrâhim Sârim Paşa’nın sadrâzamlığı.
 12 Ağustos 1848  Mustafa Reşîd Paşa’nın ikinci sadrâzamlığı.
 1 Mayıs 1849  Memleketeyn mes’elesi hakkında Balta limanı andlaşmasının imzalanması.
 18 Temmuz 1851  Encümen-i dâniş’in açılışı.
 5 Ağustos 1852  Mehmed Emin Paşa’nın ilk sadrâzamlığı.
 28 Şubat 1853   Rusların Kudüs mes’elesini ortaya atmaları (Makâmât-ı mubâreke Mes’elesi).
 25 Aralık 1849  Mülteciler mes’elesinin hâlli.
 3 Temmuz 1853  Rus ordularının Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Bosna-Hersek’e girmesi.
 4 Ekim 1853  Rusya’ya karşı savaş îlân edilmesi.

 27 Ekim 1853

 Osmanlı ordusunun Kalafat’ı alması.

 5 Kasım 1853

 Osmanlıların Olteniça (Oltenizza) zaferi.

 5 Ocak 1854

 Osmanlıların Çatana zaferi.

 12 Mart 1854

 Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı.

 1 Nisan 1854

 Yunan çetecilerine karşı Keçecizâde Fuâd Paşa’nın Narda zaferi.

 17 Nisan 1854        

 Kalafat zaferi.

 25 Haziran 1854      

 Silistre önlerinde perişan olan Rus ordusunun kuşatmayı kaldırıp kaçması.

 8 Temmuz 1854

 Yerköyü (Giurgiewo) zaferi.

 20 Eylül 1854

 Osmanlıların Alma zaferi.

 5 Kasım 1854

 İnkerman zaferi

 23 Kasım 1854

 Mustafa Reşîd Paşa’nın dördüncü sadârazamlığı.

 3 Şubat 1855

 Türk-İngiliz askerî andlaşması.

 17 Şubat 1855        

 Ömer Paşa’nın Gözleve zaferi.

 24 Mayıs 1855        

 Kerç boğazına asker çıkarılması.

 9 Eylül 1855

 Sivastopol şehrinin müttefikler (Osmanlı-İngiliz-Fransız) tarafından işgali. İlk telgraf hattının işlemeye başlaması.

 29 Eylül 1855

 Kars’ı kuşatıp genel hücuma geçen Rus ordusunun bozulması.

 17 Ekim 1855

 Kuburun (Kinboura) zaferi.

 6 Kasım 1855

 Ömer Paşa’nın İngur zaferi.

 1 Şubat 1856

 Viyana protokolünün imzalanması.

 18 Şubat 1856        

 Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu’nun îlânı.

 30 Mart 1856

 Kırım savaşını sonuçlandıran Paris mukavelesinin imzalanması.

 7 Ocak 1858

 Mustafa Reşîd Paşa’nın ölümü.

 11 Ocak 1858

 Âlî Paşa’nın üçüncü sadrâzamlığı.

 8 Kasım 1858

 Osmanlı Karadağ hudut protokolünün imzası.

 24 Nisan 1859        

 Süveyş Kanalı hafriyatına başlanması.

 14 Eylül 1859

 Pâdişâh’a suikast teşebbüsü, Kuleli vak’ası.

 9 Haziran 1861

 Müstakil sancak hâline getirilen Cebel-i Lübnan’ın yeni teşkilâtına dâir Beyoğlu protokolünün imzası.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii