1861 - 1876
 6 Ağustos 1861   Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın sadrâzamlıktan uzaklaştırılması.
 Âlî Paşa’nın dördüncü sadrâzamlığı.
 22 Kasım 1861  Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa’nın sadrâzamlığı.
 15 Haziran 1862  Belgrad Vak’ası ve kalenin şehri topa tutması.
 23 Ağustos 1862  Serdâr-ı ekrem Ömer Paşa’nın Rieka zaferi.
 31 Ağustos 1862  İşkodra sulh muâhedesinin imzalanması.
 8 Eylül 1862  İstanbul protokolünün imzalanması.
 5 Ocak 1863  Yûsuf Kâmil Paşa’nın sadrâzamlığı.
 3 Nisan 1863  Sultan Abdülazîz’in Mısır seyahati.
 1 Haziran 1863  Keçecizâde Fuad Paşa’nın ikinci defa sadrâzamlığı.
 28 Haziran 1864  Memleketeyn birliğini tamamlayan İstanbul protokolünün imzası.
 28 Mayıs 1866  Mısır veraset usûlünün değişmesi.
 2 Haziran 1866  Mısır vâlilerine “Hidiv” ünvanının verilmesi.
 5 Haziran 1866  Mütercim Rüşdî Paşa’nın ikinci sadrâzamlığı.
 2 Eylül 1866  Girit isyânı ve âsilerin Yunanistan’a ilhak karârı
 11 Şubat 1867  Mehmed Emin Ali Paşa’nın beşinci ve son sadrâzamlığı
 24 Mart 1867  Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) cemiyetinin Paris’te Osmanlı Devleti ve Pâdişâh aleyhinde propagandaya başlaması.
 10 Nisan 1867  Belgrad ve diğer kalelerin Sırbistan’a terki
 21 Haziran 1867  Sultan Abdülazîz’in Avrupa seyahatine hareketi.
 7 Ağustos 1867  Pâdişâh’ın Avrupa’dan İstanbul’a dönmesi.
 1 Nisan 1868  Kuvvetler birliği esâsının kaldırılıp, kuvvetler ayrılığı prensibinin kabulü ve Şûrâ-yı devletin kuruluşu.
 2 Ekim 1868  Sadrâzam Âlî Paşa’nın Girid’e gönderilmesi.
 12 Şubat 1869  Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa’nın ölümü.
 19 Kasım 1869  Süveyş Kanalı’nın açılış merasimi.
 11 Mart 1870  Bulgar kilisesinin bağımsızlığı.
 13 Mart 1871  Karadeniz’in tarafsızlığına son veren Londra Andlaşması’nın imzalanması.
 7 Eylül 1871  Âli Paşa’nın ölümü.
 8 Eylül 1871  Mahmûd Nedim Paşa’nın sadrâzamlığı.
 25 Eylül 1871  Tanzîmât devrinin son bulması.
 31 Temmuz 1872  Midhat Paşa’nın sadrâzamlığı.
 19 Ekim 1872  Mütercim Rüşdî Paşa’nın sadrâzamlığı.
 15 Şubat 1873  Sakızlı Ahmed Esad Paşa’nın ilk sadrâzamlığı.
 15 Nisan 1873  Şirvânîzâde Mehmed Rüşdî Paşa’nın sadrâzam olması.
 15 Şubat 1874  Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın sadrâzamlığı.
 13 Nisan 1875  Hersek’te isyân çıkması.
 26 Nisan 1875  Sakızlı Esad Paşa’nın ikinci sadrâzamlığı.
 26 Ağustos 1875  Mahmûd Nedim Paşa’nın ikinci sadrâzamlığı.
 6 Ekim 1875  Dış kredilerle ilgili karar.
 31 Ocak 1876  Avusturya dış işleri bakanı Andrasi’nin lâyihasının Bâb-ı âlîye tebliği.
 2 Mayıs 1876  Bulgaristan’da isyân çıkması.
 4 Mayıs 1876  Selanik Vak’ası.
 10 Mayıs 1876  Midhat Paşa’nın yüksek tahsil gençliğini Pâdişâh’ı protesto yürüyüşüne sevketmesi.
 12 Mayıs 1876  Mütercim Rüşdî Paşa’nın dördüncü sadrâzamlığı.
 13 Mayıs 1876  Berlin memorandumu.
 30 Mayıs 1876  Abdülazîz Han’ın tahtan indirilmesi.
 4 Haziran 1876   Abdülazîz Han’ın şehâdeti.

 

 

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii