2019 - 2020 DÖNEMİ EĞİTİM BURSU BAŞVURULARI       

İlan Tarihi: 27.08.2019

ÖNEMLİ NOT:

Başvurular 09 Eylül 2019 - 28 Eylül 2019 tarihleri arasında; 

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri,  14:00 - 18:00 saatleri arasında görüşmeler yapılacaktır. Bu günler harici gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Dernekten burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türk Cumhuriyetleri ile kardeş topluluklarından gelmiş olması,
 • Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) lisans programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış olması,
 • Okumak için mali durumu yetersiz olması ve ADEMDER’den burslu kardeşinin bulunmaması,
 • Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
 • Tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması,
 • ADEMDER Eğitim Bursu Başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurması ve istenen belgelerle birlikte eksiksiz olarak dernek merkezine teslim etmiş olması,
 • Dernekçe elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması.
 • Eğitimini İstanbul'daki Üniversitelerde (Devlet ve vakıf) sürdürüyor olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 • Burs başvuruları bursiyer adayı tarafından dernek merkezine yapılacaktır. Posta ve faks ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İstenen belgeler ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.
 • Dernek, müracaat formlarını ve mülakatları değerlendirdikten sonra on beş gün içirisinde sonuçları SMS aracılığıyla bildirecektir.

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER

 • ADEMDER Eğitim Bursu Başvuru Formu (Dernek web adresinden ya da başvuru esnasında dernekten temin edebilirsiniz)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (e-devlet’ten temin edilebilir)
 • Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript) (2. sınıf ve üstü için)
 • Adli sicil kaydı (e-devlet’ten temin edilebilir.) 

EVRAK TESLİMİ

 • Evraklar başvuru tarihlerinde, bursiyer adayı tarafından bizzat teslim edilecektir.
 • Evraklardan herhangi birinde eksiklik olması durumunda yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday elenecektir.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii