kayi3Ağlasın taşlara kapanıp tarih;

Selim’ler gelir de Yavuz’lar gelmez.

O çok yönlü özellikleri ile tarihin az gördüğü bir padişahtı.

Kaf’dan Kaf’a olan yeryüzü saltanatı, yanında zerre kadardı. Mal, mülk ve cevherin onun katında hiçbir değeri yoktu. Bütün âleme hükümdar olmaktansa, zavallı bir gönlü gam ve sıkıntıdan kurtarmayı veya bir veliye talebe olmayı tercih ederdi. Harp meydanlarında sarp – kıran ve cevval, karar sırasında arslan gibi atılgandı.

Savaş anları onun bahar bayramıydı. Her hizmette lâyıkını arayan, cahillerle konuşmaktan kaçan, bilgili ve bahtiyar bir sultandı…

Tarihin muazzam tâkı altından

Ağır ve şahâne geçti  Selim’ler,

Bellerde palalar altın kabzalı,

İri kavuklarla iri dilimler.

Kayı III’de Cem Sultan’ın Avrupa’nın içlerine dek uzanan macerasını ve II. Bayezid Han ile Yavuz Sultan Selim Han’ın saltanat  yıllarını Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in nefis üslubu ile okuyacaksınız.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii