ÖNSÖZ

otag1kapakOnlar ki at üstünde ömürler boyu

Türk’ün Rum’a giden yolu oldular

Şol Anadolu’yu vatan eyleyen

Gaziler, şehitler kolu oldular

Türklerin İslâmiyet’i kabulü şüphesiz dünya tarihinin en mühim hadiselerinden biridir.

Tarihin en kadim milletlerinden biri olan Türkler kurdukları imparatorluklarla İslâm öncesinde de dünya tarihine siyasi bakımdan tesir etmekteydiler.

Ancak İslâmiyet’i kabulleriyle birlikte siyasetin yanı sıra din, kültür ve medeniyet alanlarında da etkinliklerini arttırdılar. Dünyanın en görkemli devlet ve medeniyetlerini kurdular.

Buna rağmen günümüzde en fazla zihinleri meşgul eden soru Türklerin İslâm dairesine nasıl dâhil olduklarıdır.

OTAĞ serisinin ilk kitabı Büyük Doğuş/Türklerin İslâmiyeti Kabulü Peygamber Efendimiz’in İslâm’ı tebliği ve İslâm devletini kurmasıyla başlamakta, Türklerin İslâmiyet’le tanışma ve kaynaşma dönemlerinden ilk Müslüman Türk devleti olan İdil Bulgar Devleti’ni konu edinmektedir.

İslâm’ın güzel ahlaka verdiği değer kısa sürede insanlığı cezbetmiş, Peygamber Efendimiz’in ahirete irtihalinden sonraki bir on beş sene içerisinde Müslümanlık kıtalara yayılmıştır.

İlk Müslüman Türk Devleti’nin 920’lerde ortaya çıktığı bilindiğine göre Türklerin Müslüman Araplarla karşılaşması ve irtibatı iki asrı aşmış bulunuyordu. Bu itibarla genel bir kabul olarak yerleşmiş bulunan Türklerin Karahanlı Hakanı Abdülkerim Satuk Buğra Han’la birlikte topluca İslâm dairesine girdikleri şeklindeki tezin hiçbir dayanağı kalmamaktadır. Dolayısıyla bu iki asırda neler yaşandığı konusunda ciddi araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Zira Türklerin devlet olarak İslâmiyet’i seçmelerinden önceki iki asırlık süre içerisinde inceledikleri, samimiyetle benimsedikleri anlaşılmaktadır. Hakanlarının da İslâmiyet’i kabulüyle birlikte aşk ve iştiyakla İlâ-yı Kelimetullah hizmetine dâhil oldukları görülmektedir. Bu kabulde tüccarların rolleri ile tasavvuf büyüklerinin tesiri kitapta geniş olarak incelenmektedir.

Eserde bilhassa ilk Müslüman Türk Devleti olan İdil Bulgarları ve onun kutlu hakanı Almış Han geniş bir yer tutmaktadır. Almış Han adına yaraşır bir şekilde “İlahi tebliği can ve başım üzerine aldım ve kabul ettim ya Resulallah” diyerek kabullendiğini ve İslâm’ın kılıcı olduğunu haykırmış ve Türk milletinin meşalesi olmuştur.

OTAĞ serisinin ilk kitabını yeniden güzel bir mizanpajla okuyucularıma sunan Timaş Yayınları’na şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

otag1 otag2 Kayı 11 Kapak  otag iii

joomla slicebox 3d image slider